Anunt incepere modul III

Anunţ începere Modul 3

în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442

 

,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Vă informăm că în data de 20 februarie 2012, ora 8, în sala 111(clădirea FEAA), va începe Modulul 3 de simulare în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 cu titlul ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”. Orarul aferent modului 3 poate fi consultat la adresa www.psis.proiecte-feaa.ro.