Partener proiect

Solicitantul (S) – Universitatea „Ovidius” Constanţa

Partenerul 1 (P1) – Academia de Studii Economice Bucureşti

Partenerul 2 (P2) – Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

Partenerul 3 (P3) – Universitatea de Vest din Timişoara

Partenerul 4 (P4) – S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L