Anunţ începere Modul 4

în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Vă informăm că în data de 8 octombrie 2012, ora 8, în sala 111 (clădirea FEAA), va începe Modulul 4 de simulare în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 cu titlul ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”.

Orarul aferent modului 4 poate fi consultat la adresa www.psis.proiecte-feaa.ro.