Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Titlul proiectului: “Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/63442

 

ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ
PROIECT POSDRU 90/2.1/S/63442

 

Peste 4200 de studenţi şi masteranzi din facultăţi de profil economic au beneficiat de stagii de practică într-o reţea de întreprinderi simulate creată din fonduri europene prin proiectul strategic „Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”.

Proiectul ,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ,, POSDRU 90/2.1/S/63442, a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă, şi s-a implementat pe o perioadă de 3 ani (2010-2013). Valoare totală este de 11.211.111,80 lei, din care 10.649.620 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, 212.992,40 lei contribuţia beneficiarului şi 561.491,80 lei valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Din structura parteneriatului instituit pentru implementarea proiectului fac parte:

  • Universitatea „Ovidius” Constanţa, în calitate de Beneficiar

  • Academia de Studii Economice Bucureşti (partener P1)

  • Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ( partener P2)

  • Universitatea de Vest din Timişoara (în calitate de partener P3)

  • Structural ConsultingTM Group (în calitate de partener P4) www.fonduri-structurale.ro,

Proiectul ,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ,, POSDRU 90/2.1/S/63442 este un sistem inovator de predare-învǎţare prin simularea afacerilor destinat studenţilor economişti. Printre obiectivele specifice ale proiectului se înscriu:

  • instruirea şi certificarea a 24 de angajaţi din întreprinderi reale ca tutori formatori pentru studentii şi masteranzii care efectuează stagii de practică în întreprinderile simulate;

  • elaborarea şi implementarea unui pachet de materiale şi instrumente suport pentru consilierea şi orientarea profesională a 384 masteranzi;

  • pregătirea practică a 3840 studenţi şi a celor 384 masteranzi în 12 întreprinderi simulate pe 3 profile (turism, banking, comerţ-afaceri internaţionale) în vederea dobândirii de aptitudini profesionale;

  • crearea unei platforme integrate de simulare a afacerilor şi e-learning.

Parteneriatul propus este alcǎtuit din patru universitǎţi şi un furnizor de FPC. Structura de parteneriat propusǎ reuneşte competenţe instituţionale şi roluri complementare necesare pentru atingerea obiectivelor vizate prin proiect.

Universitatea „Ovidius” Constanţa -Solicitantul (S) a initiat si coordonat pregatirea proiectului. Asigura prin expert dedicat coordonarea generala a activitatii partenerilor; este implicat in toate activitatile desfasurate pe parcursul implementarii. Are ca responsabilitate directa realizarea activitatilor din regiunea „Sud Est” si coordonarea generala.  Asigura cofinantarea proiectului, resursele umane pentru management si realizeaza raportarea tehnica si financiara.

Academia de Studii Economice Bucureşti -Partenerul 1 (P1) a fost implicat in definirea activitatilor specifice in etapa de pregatire. Participa la stabilirea metodologiilor de lucru in cadrul proiectului; asigura implementarea proiectului in regiunea „Bucureşti-Ilfov” prin infiintarea intreprinderilor simulate pe 3 profile economice. Implementeaza sisteme informatice interactive de simularea afacerilor, gestiunea intreprinderilor si e-learning; selecteaza si monitorizeaza grupul tinta; organizeaza stagii de pregatire practica a studentilor/masteranzilor in intreprinderile simulate sub indrumarea unor tutori proveniti din intreprinderi reale; intocmeste rapoarte de progres periodice catre S. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi -Partenerul 2 (P2) a contribuit la pregatirea proiectului, fiind implicat in dezvoltarea structurii obiectivelor proiectului; participa prin coordonatorul local la activitatile specifice managementului de proiect; asigura implementarea proiectului in regiunea „Nord Est” prin, infiintarea si functionarea intreprinderilor simulate pe 3 domenii de activitate; selecteaza si monitorizeaza grupul tinta; organizeaza, sub indrumarea unor tutori proveniti din intreprinderi reale, stagii de pregatire practica a studentilor/masteranzilor in cadrul intreprinderilor simulate; utilizeaza, in acest scop, programe informatice interactive de simularea afacerilor, gestiunea intreprinderilor si e-learning; intocmeste rapoarte catre S privind activitatea centrului sau teritorial. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

Universitatea de Vest Timişoara -Partenerul 3 (P3) a contribuit la etapa de pregatire a proiectului, fiind implicat in designul structurii tehnice a platformei pentru intreprinderi simulate; asigura implementarea proiectului in regiunea „Vest” prin organizarea centrului teritorial si a intreprinderilor simulate; contribuie prin expertiza la crearea retelei inter-regionale de intreprinderi simulate ca sistem propriu de predare-invatare practica integrat în facultatile cu profil economic; este implicat alaturi de solicitant in coordonarea activitatilor tehnice de simulare a afacerilor; selecteaza, pregateste si monitorizeaza grupul tinta; intocmeste rapoarte de progres periodice catre S. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L -Partenerul 4 (P4) a contribuit in faza de pregatire a proiectului la dezvoltarea metodologiei si structurii de parteneriat. In implementare asigura prin expertiza realizarea componentei de formare ca formatori a celor 24 de reprezentanti ai angajatorilor care vor avea rolul de tutori formatori in cadrul proiectului. Asigura coordonarea si realizarea componentei de informare, publicitate si promovare a proiectului pe toata durata de implementare. Este implicat in organizarea campaniilor de promovare a metodei de invatare bazate pe simulari de afaceri.