Anunț începere Modul II

Anunţ începere Modul 2

în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442

 

,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Vă informăm că în data de 10 octombrie 2011, ora 8, în sala 111(clădirea FEAA), va începe Modulul 2 de simulare în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 cu titlul ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”.

Orarul aferent modului 2 poate fi consultat la avizierul sălii 111 (etaj 1) sau la adresa www.psis.proiecte-feaa.ro.