Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Titlul proiectului: “Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/63442

 

ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ
PROIECT POSDRU 90/2.1/S/63442

 

Peste 4200 de studenţi şi masteranzi din facultăţi de profil economic au beneficiat de stagii de practică într-o reţea de întreprinderi simulate creată din fonduri europene prin proiectul strategic „Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”.

Proiectul ,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ,, POSDRU 90/2.1/S/63442, a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă, şi s-a implementat pe o perioadă de 3 ani (2010-2013). Valoare totală este de 11.211.111,80 lei, din care 10.649.620 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, 212.992,40 lei contribuţia beneficiarului şi 561.491,80 lei valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Din structura parteneriatului instituit pentru implementarea proiectului fac parte:

  • Universitatea „Ovidius” Constanţa, în calitate de Beneficiar

  • Academia de Studii Economice Bucureşti (partener P1)

  • Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ( partener P2)

  • Universitatea de Vest din Timişoara (în calitate de partener P3)

  • Structural ConsultingTM Group (în calitate de partener P4) www.fonduri-structurale.ro,

Proiectul ,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ,, POSDRU 90/2.1/S/63442 este un sistem inovator de predare-învǎţare prin simularea afacerilor destinat studenţilor economişti. Printre obiectivele specifice ale proiectului se înscriu:

  • instruirea şi certificarea a 24 de angajaţi din întreprinderi reale ca tutori formatori pentru studentii şi masteranzii care efectuează stagii de practică în întreprinderile simulate;

  • elaborarea şi implementarea unui pachet de materiale şi instrumente suport pentru consilierea şi orientarea profesională a 384 masteranzi;

  • pregătirea practică a 3840 studenţi şi a celor 384 masteranzi în 12 întreprinderi simulate pe 3 profile (turism, banking, comerţ-afaceri internaţionale) în vederea dobândirii de aptitudini profesionale;

  • crearea unei platforme integrate de simulare a afacerilor şi e-learning.

Parteneriatul propus este alcǎtuit din patru universitǎţi şi un furnizor de FPC. Structura de parteneriat propusǎ reuneşte competenţe instituţionale şi roluri complementare necesare pentru atingerea obiectivelor vizate prin proiect.

Universitatea „Ovidius” Constanţa -Solicitantul (S) a initiat si coordonat pregatirea proiectului. Asigura prin expert dedicat coordonarea generala a activitatii partenerilor; este implicat in toate activitatile desfasurate pe parcursul implementarii. Are ca responsabilitate directa realizarea activitatilor din regiunea „Sud Est” si coordonarea generala.  Asigura cofinantarea proiectului, resursele umane pentru management si realizeaza raportarea tehnica si financiara.

Academia de Studii Economice Bucureşti -Partenerul 1 (P1) a fost implicat in definirea activitatilor specifice in etapa de pregatire. Participa la stabilirea metodologiilor de lucru in cadrul proiectului; asigura implementarea proiectului in regiunea „Bucureşti-Ilfov” prin infiintarea intreprinderilor simulate pe 3 profile economice. Implementeaza sisteme informatice interactive de simularea afacerilor, gestiunea intreprinderilor si e-learning; selecteaza si monitorizeaza grupul tinta; organizeaza stagii de pregatire practica a studentilor/masteranzilor in intreprinderile simulate sub indrumarea unor tutori proveniti din intreprinderi reale; intocmeste rapoarte de progres periodice catre S. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi -Partenerul 2 (P2) a contribuit la pregatirea proiectului, fiind implicat in dezvoltarea structurii obiectivelor proiectului; participa prin coordonatorul local la activitatile specifice managementului de proiect; asigura implementarea proiectului in regiunea „Nord Est” prin, infiintarea si functionarea intreprinderilor simulate pe 3 domenii de activitate; selecteaza si monitorizeaza grupul tinta; organizeaza, sub indrumarea unor tutori proveniti din intreprinderi reale, stagii de pregatire practica a studentilor/masteranzilor in cadrul intreprinderilor simulate; utilizeaza, in acest scop, programe informatice interactive de simularea afacerilor, gestiunea intreprinderilor si e-learning; intocmeste rapoarte catre S privind activitatea centrului sau teritorial. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

Universitatea de Vest Timişoara -Partenerul 3 (P3) a contribuit la etapa de pregatire a proiectului, fiind implicat in designul structurii tehnice a platformei pentru intreprinderi simulate; asigura implementarea proiectului in regiunea „Vest” prin organizarea centrului teritorial si a intreprinderilor simulate; contribuie prin expertiza la crearea retelei inter-regionale de intreprinderi simulate ca sistem propriu de predare-invatare practica integrat în facultatile cu profil economic; este implicat alaturi de solicitant in coordonarea activitatilor tehnice de simulare a afacerilor; selecteaza, pregateste si monitorizeaza grupul tinta; intocmeste rapoarte de progres periodice catre S. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L -Partenerul 4 (P4) a contribuit in faza de pregatire a proiectului la dezvoltarea metodologiei si structurii de parteneriat. In implementare asigura prin expertiza realizarea componentei de formare ca formatori a celor 24 de reprezentanti ai angajatorilor care vor avea rolul de tutori formatori in cadrul proiectului. Asigura coordonarea si realizarea componentei de informare, publicitate si promovare a proiectului pe toata durata de implementare. Este implicat in organizarea campaniilor de promovare a metodei de invatare bazate pe simulari de afaceri.

Anunţ începere Modul 4

în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Vă informăm că în data de 8 octombrie 2012, ora 8, în sala 111 (clădirea FEAA), va începe Modulul 4 de simulare în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 cu titlul ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”.

Orarul aferent modului 4 poate fi consultat la adresa www.psis.proiecte-feaa.ro.

Anunt practica Intreprinderi Simulate (Modul 1 și Modul 2)

In atentia studentilor si masteranzilor care au efectuat stagiile de practica in cadrul proiectului Intreprinderi Simulate Modul 1(februarie-mai 2011 ) si Modul 2 (octombrie 2011-ianuarie 2012)

Stimati studenti și masteranzi,

Va informam ca in luna martie 2012 se desfasoara primul studiu de monitorizare a insertiei pe piata muncii a persoanelor din grupul tinta constituit in cadrul  Modului 1 (februarie-mai 2011 ) si Modului 2 (octombrie 2011-ianuarie 2012).

In calitate de  persoane din grupul tinta  va solicitam sprijinul in completarea  celor doua documente atasate. In acest sens va rugam:

Pasul 1: Listati cele 2 documente atasate ,,Fisa de monitorizare UVT,, si ,,Adeverinta salariat,,

Pasul 2: Completati cu “X” documentul ,, Fisa de monitorizare UVT,, si scrieti cateva propuneri de masuri. Semnati documentul ,, Fisa de monitorizare UVT.

Pasul 3  se va urma doar de cei care sunt angajati! In cazul in care sunteti angajati va rugam sa dati spre completare la angajator  documentul ,, Adeverinta salariat,, . Acesta trebuie sa fie semnat si stampliat de catre angajator.

Pasul 4 Aduceti  cele 2 documente in completate in original incepand de luni 12 martie pana joi  22 martie 2012:

fie direct la sala de proiect 111 in intervalul orar 8- 14 (le va prelua asist.manager ec. Dragana Pansulschi)

– fie direct la casuta postala nr.106 situata la parterul FEAA (pe numele d-nei conf.univ.dr.NITU Renate- expert monitorizare grup tinta)

Va multumim anticipat pentru colaborare si sustinerea acestei activitati importante pe care trebuie sa o finalizam pana in 22 martie.

Echipa de proiect!

[click aici pentru  adeverinta salariat]

[click aici pentru  fisa_de_monitorizare_ UVT]

Anunt incepere modul III

Anunţ începere Modul 3

în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442

 

,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Vă informăm că în data de 20 februarie 2012, ora 8, în sala 111(clădirea FEAA), va începe Modulul 3 de simulare în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 cu titlul ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”. Orarul aferent modului 3 poate fi consultat la adresa www.psis.proiecte-feaa.ro.

Anunț începere Modul II

Anunţ începere Modul 2

în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442

 

,,ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Vă informăm că în data de 10 octombrie 2011, ora 8, în sala 111(clădirea FEAA), va începe Modulul 2 de simulare în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 cu titlul ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”.

Orarul aferent modului 2 poate fi consultat la avizierul sălii 111 (etaj 1) sau la adresa www.psis.proiecte-feaa.ro.

Rezultate selectie Intreprinderi simulate

Pas 1. Pentru a afla in care din cele trei domenii de simulare esti repartizat consulta listele de mai jos:

LISTA STUDENTI BANCAR

LISTA STUDENTI COMERT

LISTA STUDENTI TURISM

Pas 2. Daca esti admis la:

– domeniul de simulare BANCAR te rog sa te inscri pe grupul yahoo SimulareBancar2011

-domeniul de simulare COMERT te rog sa te inscri pe grupul yahoo SimulareComert2011

-domeniul de simulare TURISM te rog sa te inscri pe grupul yahoo SimulareTurism2011


Pas 3. Pe grupul yahoo corespunzator domeniului in care ai fost selectat gasesti informatii privind repartizarea pe grupe de simulare, orarul si alte informatii legate de Modulul II care va incepe in data de 10 octombrie 2011.